KHAI THÁC “ĐOÀN VIÊN” TRONG THIẾT KẾ BAO BÌ BÁNH TRUNG THU

Vì Tết Trung thu gắn liền với “Đoàn Viên”, nhiều thương hiệu lấy “Đoàn Viên” làm cảm hứng thiết kế bao bì bánh trung thu để truyền tải ý nghĩa của chiếc bánh. In Việt Hoàng đã sưu tầm một bài viết về thương hiệu lấy “Đoàn viên” làm cảm hứng, hãy xem thử nhé

Hotline: 0904034739
SMS: 0904034739 Zalo: 0904034739